Stichting Boys, keep on singing!

De Stichting Boys, keep on singing! is bestaat sinds december 2018.

In het voorjaar van 2015 organiseerde het Stadsjongenskoor Oldenzaal onder leiding van artistiek leider Mariette Effing het succesvolle jubileumproject Boys, keep on singing! ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van dit bijzondere koor.  Met dit project werd speciale aandacht gevraagd voor het zingen met jongens en vooral hoe we jongens blijvend kunnen interesseren voor het zingen. Overal om zich heen ziet Mariette Effing namelijk het aandeel van de zingende jongens en mannen afnemen, nationaal en internationaal.

In de zomer van 2015  presenteerde Mariette Effing dit project tijdens rondetafelgesprekken bij Europa Cantat in Pécs (Hongarije) en verschillende activiteiten op het gebied van jongenszang in Vlaanderen en Nederland.  Daarna rolde ze in 2016 haar project Boys, keep on singing! verder uit door mannenkoren te activeren  zich in te zetten voor zingende jongens en jongemannen. Nog meer internationale aandacht voor het project kreeg ze toen ze in 2017 twee lezingen mocht geven tijdens het  World Symposium on Choral Music in Barcelona.

Alle reden om door te gaan met dit project en Boys, keep on singing! verder te professionaliseren.  Mariette Effing is  bijzonder blij dat ze Carla Boerrigter (voorzitter),  Angelique Bakker (penningmeester)en René Hazekamp (secretaris) bereid heeft gevonden in bestuur van de stichting plaats te nemen. Zakelijk leider is Hilbrand Adema. De stichting gaat zich in eerste instantie richten op het organiseren van een Jongenskorenfestival en Symposium in juni 2020.