Festival Boys, keep on singing! 2020

We zijn trots dat we eerste activiteit van Boys, keep on singing! kunnen aankondigen op zaterdag 27 juni in Oldenzaal. We hopen op veel aanmeldingen van jongens- en jongemannenkoren uit Nederland, de Euregio (Dld) en Vlaanderen. Tijdens het festival zullen we uiteraard veel zingen, luisteren naar elkaar maar we gaan ook samen een spel spelen en we willen een heuse flash-mob organiseren. In de avonduren zal de eerste Jongemannenkooravond ooit worden georganiseerd waarbij we zoveel mogelijk jongemannenkoren (14-30 jaar) bij elkaar willen zien te krijgen om een concert te geven mét natuurlijk een gezellige nazit.

In 2015 organiseerde het Stadsjongenskoor Oldenzaal ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan een groot project genaamd Boys, keep on singing! Naast dat het Stadsjongenskoor een feestje had én een reünie, organiseerden we ook een jongenskorenfestival en een symposium over de jongensstem. Het onderwerp van Boys, keep on singing! was dat er wereldwijd steeds minder jongens zingen en dat dit op den duur ook het effect heeft dat steeds minder mannen zingen.

Het onderwerp leeft enorm in de koorwereld en heeft Mariette Effing doen besluiten om een nieuwe stichting op te richten om meer activiteiten onder de naam Boys, keep on singing! te ontplooien. Boys, keep on singing ! wil een ‘Kennis- en netwerkcentrum worden ter bevordering en stimulering van het zingen door jongens en mannen’.

Deelname aan het Festival Boys, keep singing! op zaterdag 27 juni kost € 50 en opgeven en meer informatie voor dit unieke evenement kan via mariette@boyskeeponsinging.com of door het invullen van DIT FORMULIER:

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk!

Jongens- en jongemannenkoren gezocht!

De stichting Boys, keep on singing! wil graag haar adresbestand up to date brengen om alle jongens- en jongemannenkoren te informeren over de komende activiteiten. Hiermee kan de stichting zich ontwikkelen tot hét platform voor jongens- en jongemannenkoren. Ook kinder- en jeugdkoren of schoolkoren die graag een jongensgroep willen beginnen  zijn van harte welkom. Met dit formulier kun je je koor melden. We houden je dan op de hoogte van alle activiteiten.

Stichting Boys, keep on singing!

De Stichting Boys, keep on singing! is bestaat sinds december 2018.

In het voorjaar van 2015 organiseerde het Stadsjongenskoor Oldenzaal onder leiding van artistiek leider Mariette Effing het succesvolle jubileumproject Boys, keep on singing! ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van dit bijzondere koor.  Met dit project werd speciale aandacht gevraagd voor het zingen met jongens en vooral hoe we jongens blijvend kunnen interesseren voor het zingen. Overal om zich heen ziet Mariette Effing namelijk het aandeel van de zingende jongens en mannen afnemen, nationaal en internationaal.

In de zomer van 2015  presenteerde Mariette Effing dit project tijdens rondetafelgesprekken bij Europa Cantat in Pécs (Hongarije) en verschillende activiteiten op het gebied van jongenszang in Vlaanderen en Nederland.  Daarna rolde ze in 2016 haar project Boys, keep on singing! verder uit door mannenkoren te activeren  zich in te zetten voor zingende jongens en jongemannen. Nog meer internationale aandacht voor het project kreeg ze toen ze in 2017 twee lezingen mocht geven tijdens het  World Symposium on Choral Music in Barcelona.

Alle reden om door te gaan met dit project en Boys, keep on singing! verder te professionaliseren.  Mariette Effing is  bijzonder blij dat ze Carla Boerrigter (voorzitter),  Angelique Bakker (penningmeester)en René Hazekamp (secretaris) bereid heeft gevonden in bestuur van de stichting plaats te nemen. Zakelijk leider is Hilbrand Adema. De stichting gaat zich in eerste instantie richten op het organiseren van een Jongenskorenfestival en Symposium in juni 2020.