De stichting Boys, keep on singing! heeft de ANBI-status.

De Stichting Boys, keep on singing! is opgericht in 2018 en stelt zich ten doel het bevorderen en stimuleren van het zingen door jongens en mannen. De stichting bevordert daarnaast activiteiten in de breedst denkbare zin die direct en indirect met deze doelstelling samenhangen. Zij richt zich daarbij niet alleen op Nederland, maar ook op het buitenland. Deze doelstellingen dragen bij aan de uitgangspunten van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI): de activiteiten van de stichting zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk.

De ANBI-status houdt onder meer in dat de belangrijkste gegevens van de stichting voor iedereen toegankelijk zijn (transparantie).
Daarnaast tellen giften van donateurs aan ANBI’s mee voor de giftenaftrek van de inkomstenbelasting. Wie meerdere jaren achtereen schenkt aan een ANBI kan deze schenkingen voor 100% aftrekken. Hiervoor bestaat geen maximum.

Gegevens Stichting Boys, keep on singing!
De Stichting Boys, keep on singing! is opgericht op 6 december 2018. De statuten zeggen expliciet dat de doelstellingen van de stichting voldoen aan de eisen van de ANBI-status.

KvK-nummer: 73325899
RSIN: 859462262
IBAN: NL10 RABO 0342 3451 76

Bestuur
Dirk Stemerding | voorzitter (sinds 2020)
Marion Prummel | secretaris (sinds 2020)
Angelique Bakker-Moekotte | penningmeester (sinds 2018)

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurskosten. Wel is er een reiskostenvergoeding volgens de algemeen geldende criteria (OV tweede klas of € 0,19 per autokilometer).

Artistieke leiding
Mariette Effing (sinds 2018)
De artistiek leider maakt geen deel uit van het bestuur van de stichting. Zij ontvangt een vergoeding op basis van de beschikbare middelen in de begroting. De artistiek leider ontvangt daarnaast een reiskostenvergoeding op declaratiebasis, volgens de algemeen geldende criteria (OV tweede klas of € 0,19 per autokilometer).

Zakelijke leiding
Hilbrand Adema (sinds 2018)
De zakelijk leider maakt geen deel uit van het bestuur van de stichting. Hij ontvangt een vergoeding op basis van no cure – no pay in de vorm van een percentage van 15% (inclusief 21% BTW) van alle aantoonbaar door hem gerealiseerde gelden in de vorm van subsidies en andere vormen van financiële ondersteuning ten behoeve van de voorgenomen en te realiseren projecten die binnen de doelstelling van de stichting vallen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de stichting nooit met onaanvaardbare kosten voor de vergoeding van de artistiek/zakelijk leider kan worden geconfronteerd.
De zakelijk leider ontvangt daarnaast een reiskostenvergoeding op declaratiebasis, volgens de algemeen geldende criteria (OV tweede klas of € 0,19 per autokilometer).

Contactgegevens
www.boyskeeponsinging.com
Pieter Wariuslaan 76
1679 XM Midwoud
06 2184 3943 (H. Adema, zakelijk leider)
hilbrand@boyskeeponsinging.com

De juridische plaats van vestiging van de stichting is Seinelaan 63, 7577 ME Oldenzaal.

Projectplan 2021-2022 (PDF)
Dit plan bevat de meerjaren beleidsvisie van de Stichting Boys, keep on singing! en de beschrijving van de voorgenomen activiteiten in 2021 en 2022.
Binnenkort publiceren we het nieuwe projectplan.

Activiteiten van de stichting
De Stichting Boys, keep on singing organiseerde op vrijdag 25 juni 2021 van 13.00 – 17.00 uur een Zoomposium(online bijeenkomst ivm corona). Deze bijeenkomst werd bezocht door 40 bezoekers en deskundigen. Op zaterdag 25 juni 2022 organiseerde de stichting een Jongenskorenfestival in Oldenzaal. Er deden 4 jongenskoren mee. Voor alle activiteiten zijn kosten gemaakt en subsidiegelden ontvangen (zie Jaarrekening 2021).

Jaarrekening 2022 (PDF)