Zoomposium 25 juni 2021

De ontwikkeling van jongens én hun stem

Op 25 juni 2021 organiseerde Boys, keep on singing haar eerste Zoomposium, vanwege corona geheel online. In 2015 werd naar aanleiding van het 100jarig bestaan van het Stadsjongenskoor Oldenzaal via een symposium en jongenskorenfestival aandacht gevraagd voor het feit dat steeds minder jongens en mannen zingen. Het vervolg had in het voorjaar van 2020 moeten plaatsvinden, maar kon wegens corona niet doorgaan. Besloten is het jongenskorenfestival te verplaatsten naar 2022 en het symposium door te laten gaan, online via Zoom. Mariette Effing: ‘We moeten actief jongens stimuleren om te zingen, anders vrees ik voor een verdere verschraling van de koor- en zangwereld. Als koordirigent zie ik al jaren dat menig koor een tekort heeft aan tenoren en bassen’. Professionals moeten zich bewust worden dat het zingen met jongens om een specifieke aanpak vraagt en dat dit belangrijk is. Boys, keep on singing! wil graag expertise bevorderen en een interactief netwerk creëren van jongenskoren en professionals.

Het aantal jongenskoren is de laatste 50 jaar sterk afgenomen en de instroom van jongens in kinderkoren is matig. Dat verklaart mogelijk ook voor een deel het afhaken van jongens als het gaat om zingen in de klas. Vakleerkracht muziek Marius Diepenhorst (Gouda) verzorgde een van de presentaties tijdens het Zoomposium: ‘Ik zing heel veel met de kinderen in de klas en ik merk dat het afhaakproces van jongens halverwege groep 6 begint’. Marius is al langere tijd op zoek naar de oorzaken, mogelijke verklaringen én een aanpak die het zingen voor jongens aantrekkelijk maakt.

Tijdens het Zoomposium gaf docent en onderzoeker Dick van der Wateren een prikkelende pitch: ‘Wat doen we met de energie van jongens, de drang naar zelf uitzoeken, creativiteit en leren via trial and error? Jongens hebben in al hun diversiteit goede voorbeelden, structuur én ruimte nodig.‘ Hierna konden de deelnemers kiezen uit een interessante waaier van presentaties in vijf verschillende breakoutrooms.

1. De stemmutatie van jongens in de klas
Ivette van Laar, zangdocente o.a. in het beroepsonderwijs.
De muterende jongensstem in de klas. Hoe ga ik daar als muziekdocent mee om?

2. Wat doen we met de jongens?
Dr Dick van der Wateren, docent, schrijver en trainer/coach
Wat doen we met hun energie van jongens, de drang naar zelf uitzoeken, creativiteit en leren via trial & error?

3. De vocale carrière van de jongenssopraan/alt
Michel de Kort, Zanger, koordirigent en logopedist
Als je een jongenskoor dirigeert of veel met jongens werkt krijg je te maken met het fenomeen ‘de baard in de keel’. Hoe ga je daar als dirigent mee om?

4. De innerlijke overtuiging van jongens dat ook zij kunnen (leren) zingen
Marius Diepenhorst, vakleerkracht muziek
Hoe kunnen we alle kinderen, ook jongens, blijvend motiveren om te zingen?

Sing Along
Aan het eind van het Zoomposium was er een Sing Along met Jeroen Schipper, muziekdocent en liedjesmaker. Het repertoire van liedjesmaker Jeroen Schipper kenmerkt zich onder andere door humor en creativiteit. Dit geeft leerlingen en luisteraars energie.

Terugkijken kan nog steeds. Klik HIER voor meer informatie.

 

Boys, keep on singing! in gesprek met Koningin Máxima

Gisteren donderdag 8 april was Mariette Effing te gast tijdens het digitale werkbezoek van Hare Majesteit Koningin Máxima aan de koorsector. Koorzang is de grootste kunstensector van Nederland en de impact van de coronapandemie op deze expressievorm is groot. Mariette vertelde onder andere over haar werk voor de stichting Boys, keep on singing! en de gevolgen van de coronacrisis voor de vele koren die zij onder haar hoede heeft. Boys, keep on singing! zou in 2020 haar eerste Jongenskorenfestival en Symposium organiseren. Helaas kon dat vanwege corona niet doorgaan. De organisatie heeft besloten dit jaar het symposium helemaal online te organiseren op vrijdag 25 juni en het jongenskorenfestival te verplaatsen naar 25 juni 2022.

Tijdens het symposium houden verschillende deskundigen lezingen en workshops: waaronder Dick van der Wateren (leerkracht) over de ontwikkeling van jongens in het onderwijs, Jurjaan Snelleman, (KNO-arts en foniater) over de stemwisseling bij jongens, fysiek en medisch en Ivette van Laar, (zangdocent o.m. in het beroepsonderwijs) over de stemwisseling in de klas en in de praktijk. Daarnaast verschillende andere sprekers met als afsluiter een workshop zingen met componist Jeroen Schipper over het ideale jongenslied.

Deelname aan het Zoomposium op vrijdag 25 juni 2021 kost € 40. Je kunt nu alvast met dit formulier zonder verplichting je belangstelling doorgeven. Heb je vragen, mededelingen of opmerkingen? Stuur ze naar mariette@boyskeeponsinging.com

Artistiek leider Mariette Effing in gesprek met Koningin Máxima.

 

Boys, keep on singing! Zoomposium vrijdag 25 juni 2021

Over de ontwikkeling van jongens én hun stem

We zijn trots om de eerste activiteit van de Stichting Boys, keep on singing! aan te kondigen. Op vrijdag 25 juni organiseren we van 13.00 uur tot 17.00 uur een Zoomposium over de ontwikkeling van de jongens én hun stem. Uiteraard komen ook corona-gerelateerde vraagstukken aan de orde.

Tijdens het symposium houden verschillende deskundigen lezingen en workshops: waaronder Dick van der Wateren (leerkracht) over de ontwikkeling van jongens in het onderwijs, Jurjaan Snelleman, (KNO-arts en foniater) over de stemwisseling bij jongens, fysiek en medisch en Ivette van Laar, (zangdocent o.m. in het beroepsonderwijs) over de stemwisseling in de klas en in de praktijk. Daarnaast verschillende andere sprekers met als afsluiter een workshop zingen met componist Jeroen Schipper over het ideale jongenslied.

In 2015 organiseerde het Stadsjongenskoor Oldenzaal olv Mariette Effing ter gelegenheid van het 100jarig bestaan een groot project, genaamd Boys, keep on singing! Naast dat het Stadsjongenskoor een feestje vierde én een reünie, organiseerden ze ook een jongenskorenfestival en een symposium over de jongensstem. Het centrale thema van Boys, keep on singing! was dat er wereldwijd steeds minder jongens zingen en dat dit op den duur ook tot gevolg heeft dat steeds minder mannen zingen.

Omdat ze merkte dat het onderwerp enorm leeft in de koorwereld en besloot artistiek leider Mariette Effing in 2019 een nieuwe stichting op te richten om meer activiteiten onder de naam Boys, keep on singing! te ontplooien. Tijdens het symposium op vrijdag 25 juni zal ook de nieuwe website van Boys, keep on singing! worden gepresenteerd. De website wordt een netwerk voor jongenskoren en alle professionals die met jongens werken en hun stem. Boys, keep on singing! wil op deze manier een kennis- en netwerkcentrum worden ter bevordering en stimulering van het zingen door jongens en mannen.

Het eerste Jongenskorenfestival en Symposium zou in 2020 plaatsvinden en kon vanwege corona niet doorgaan. De organisatie heeft besloten dit jaar het symposium helemaal online te organiseren en het jongenskorenfestival te verplaatsen naar 25 juni 2022.

Deelname aan het Zoomposium op vrijdag 25 juni 2021 kost € 40.
Heb je vragen, mededelingen of opmerkingen? Stuur ze naar mariette@boyskeeponsinging.com.

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk!

Naar boven >