Deelnemende koren

Stadsjongenskoor Oldenzaal

Het Stadsjongenskoor Oldenzaal komt oorspronkelijk voort uit het jongenskoor van de Sint Plechelmusbasiliek en bestaat sinds 1915. Tegenwoordig is het jongenskoor niet verbonden aan een kerk en geeft het samen met de jongemannen regelmatig concerten met zowel religieuze als wereldlijke muziek.

Het Stadsjongenskoor bestaat uit een aantal koren. Ieder jaar wordt een nieuw Opleidingskoor opgericht bestaande uit jongens geselecteerd uit groep 5 van de Oldenzaalse basisscholen. Na één jaar maken ze de overstap naar het Middenkoor en gaan ze twee keer per week repeteren. Wanneer de jongens voldoende kwaliteit en ervaring hebben worden ze uitgenodigd in het Concertkoor te zingen en dit kunnen ze blijven doen tot aan de stembreuk. Hierna kunnen de jongens lid worden van het Jongemannenkoor. Naast concerten met het jongenskoor verzorgen de jongemannen ook eigen optredens. Daarnaast heeft  het koor ook een Zang- en Spelgroep voor de jongste jongens uit groep 3 & 4 en het Vocaal Mannenensemble Esquire voor ervaren oudere jongemannen. Het Stadsjongenskoor staat sinds 1998 onder leiding van Mariette Effing en heeft als begeleider organist Dennis Vallenduuk. Info: www.stadsjongenskoor.nl

Jongenskoor Zangschool Utrecht

Bij de zangschool Utrecht kunnen volwassenen en kinderen een zangopleiding volgen. Kwaliteit is daarbij een speerpunt. Er wordt veel aandacht besteed aan zangvaardigheden. Bij de zangschool wordt daarvoor gebruik gemaakt van unieke methodes om zangtechnieken en van het blad zingen aan te leren.

Daarnaast is zingen bij de zangschool natuurlijk ook erg leuk en gezellig. Voor zowel de kinderen als de volwassenen worden door het jaar heen verscheidene activiteiten georganiseerd waaraan mee gedaan kan worden. Er wordt zowel aan iedere leerling persoonlijke aandacht gegeven als aan groepsvorming gewerkt in de groepslessen. Het is belangrijk voor de zangschool dat iedere leerling zich op z’n gemak voelt..

De zangschool Utrecht stelt zich ten doel om volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar goed zangonderwijs te geven en met allerlei soorten muziek in aanraking te brengen. Hiermee wil zij een basis leggen voor een brede muzikale ontwikkeling. Speciaal voor jongens hebben we de jongenskoren. Deze koren zijn voor jongens die graag met andere jongens zingen.

www.zangschool.nl

Haags Matrozenkoor

Elke week met muziek bezig zijn, telkens wat bijzonders leren, en samen veel lol hebben. Dat is wat we doen bij het Haags Matrozenkoor. Het Haags Matrozenkoor biedt de leden vanaf een leeftijd van 7 jaar een brede muzikale opleiding met onderwijs in solfège, stemvorming en koorrepetities. De jongste matrozen worden opgeleid in de voorbereidende Opleidingsklas. De Concertklas bestaat uit sopranen, alten, tenoren en bassen en zingt een breed repertoire van klassiek tot modern.

www.matrozenkoor.nl

Martini Jongenskoor Sneek

Het Martini Jongenskoor Sneek (MJKS) werd in 1995 opgericht op initiatief van Bouwe Dijkstra, koordirigent, en Dirk S. Donker, organist van de Martinikerk in Sneek. Het doel was om een jongenskoor in de Engelse traditie op Friese bodem samen te stellen. Een Engels jongenskoor kenmerkt zich in de eerste plaats door de zogenaamde trebles, jongens die sopraanpartijen zingen. De trebles worden aangevuld met mannelijke alten (countertenors), tenoren en bassen. De mannengroep draagt de toepasselijke naam Martini Majeur.

Het repertoire spitst zich toe op werken uit de Engelse koorliteratuur. Vaste uitvoeringen van het MJKS vormen de Festivals of Lessons and Carols for Advent en de Anglicaanse Evensong, waarin anthems, psalmen en hymnes centraal staan. In de passietijd verlenen de trebles van het MJKS op diverse podia in Nederland hun medewerking aan uitvoeringen van Bachs Matthäus Passion. Het koor is een concertkoor, geen kerkkoor, maar verleent wel medewerking aan liturgische bijeenkomsten (vespers, evensongs).

www.mjks.nl