Bestuur

Dirk Stemerding is bioloog en fanatiek amateurzanger. Hij is sinds 2020 voorzitter van de stichting Boys, keep on singing! Dirk: ‘Als koorzanger had ik een ‘late roeping’. Ik weet nog wel dat een oom, als kerkorganist, ooit tegen mij als jongetje zei dat ik zo mooi kon zingen. Toch jammer dat ik niet toen al de weg heb gevonden naar de wereld van de jongenskoren. En daarom ook zo mooi dat ik er nu als bestuurslid nog een deel aan kan hebben!’

Marion Prummel is zangeres en coach is sinds 2021 secretaris van stichting Boys, keep on singing! Marion: ‘Zingen is heerlijk voor iedereen, daar kunnen we de jongens en mannen absoluut niet bij missen! Dat Boys, keep on singing! als doelstelling heeft om jongens en jonge mannen op een voor de stem gezonde én voor henzelf aansprekende manier aan het zingen te houden verdient alle steun. Zo kunnen kennis en ervaringen gedeeld en vergroot worden.’

Angelique Bakker is zorgmedewerkster en sinds de oprichting in 2019 penningmeester van de stichting Boys,keep on singing! Angelique: ‘Het initiatief van Boys, keep on singing! verdient de volle aandacht in de koorwereld en daar buiten. Het gaat om een vorm cultuurbehoud. waar velen plezier aan beleven. Daarnaast is er het sociale aspect. Dat zijn voor mij voldoende redenen om mij hiervoor in te zetten.’