Mariette Effing (Nld)

Mariette Effing is sinds 1998 dirigent van het Nederlandse Stadsjongenskoor Oldenzaal. Ze heeft in die functie veel ervaring opgedaan in het werken met jongens en jongemannen van diverse leeftijden. Voor het honderdjarig jubileum van het Stadsjongenskoor Oldenzaal in 2015 ontwikkelde ze het project Boys, keep on singing! Met dit project vraagt ze speciale aandacht voor het zingen met jongens en vooral hoe we jongens blijvend kunnen interesseren voor het zingen. Overal om zich heen ziet Mariette het aandeel van de zingende jongens en mannen afnemen, nationaal en internationaal.  Daarom organiseerde ze in 2015 een symposium en jongenskorenfestival waar meerdere jongenskoren bij elkaar kwamen en specialisten die zich professioneel bezig houden met de jongensstem zoals dirigenten en zangdocenten en leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs. Speciaal voor dit project stelde ze ook de liedbundel Boys, keep on singing! samen met bestaande en nieuwe composities exclusief voor jongens en jonge mannenstemmen. In deze bundel staat de ontwikkeling van het jongenskoor én de jongensstem centraal met repertoire speciaal voor jongens van verschillende leeftijdsgroepen en niveaus.

Naast het World Symposium on Choral Music presenteerde ze in 2015 haar project tijdens rondetafelgesprekken bij Europa Cantat in Pécs (Hongarije) en verschillende activiteiten op het gebied van jongenszang in België en Nederland. In 2016 rolt ze haar project Boys, keep on singing! ook verder uit door mannenkoren te activeren om zich in te zetten voor zingende jongens en daarbij koordirgenten te faciliteren die een jongenskoor willen starten.

Mariette Effing studeerde schoolmuziek en koordirectie. Naast haar werk als dirigent is ze werkzaam als redactielid van het vakblad ZINGmagazine en muziekjournalist. Mariette Effing is bijzonder blij met de Stichting Boys, keep on singing! zodat ze op deze manier (internationaal) aandacht kan vragen voor een vergeten groep: de zingende jongens.