Boys, keep on singing! Zoomposium vrijdag 25 juni 2021

Over de ontwikkeling van jongens én hun stem

We zijn trots om de eerste activiteit van de Stichting Boys, keep on singing! aan te kondigen. Op vrijdag 25 juni organiseren we van 13.00 uur tot 17.00 uur een Zoomposium over de ontwikkeling van de jongens én hun stem. Uiteraard komen ook corona-gerelateerde vraagstukken aan de orde.

Tijdens het symposium houden verschillende deskundigen lezingen en workshops: waaronder Dick van der Wateren (leerkracht) over de ontwikkeling van jongens in het onderwijs, Jurjaan Snelleman, (KNO-arts en foniater) over de stemwisseling bij jongens, fysiek en medisch en Ivette van Laar, (zangdocent o.m. in het beroepsonderwijs) over de stemwisseling in de klas en in de praktijk. Daarnaast verschillende andere sprekers met als afsluiter een workshop zingen met componist Jeroen Schipper over het ideale jongenslied.

In 2015 organiseerde het Stadsjongenskoor Oldenzaal olv Mariette Effing ter gelegenheid van het 100jarig bestaan een groot project, genaamd Boys, keep on singing! Naast dat het Stadsjongenskoor een feestje vierde én een reünie, organiseerden ze ook een jongenskorenfestival en een symposium over de jongensstem. Het centrale thema van Boys, keep on singing! was dat er wereldwijd steeds minder jongens zingen en dat dit op den duur ook tot gevolg heeft dat steeds minder mannen zingen.

Omdat ze merkte dat het onderwerp enorm leeft in de koorwereld en besloot artistiek leider Mariette Effing in 2019 een nieuwe stichting op te richten om meer activiteiten onder de naam Boys, keep on singing! te ontplooien. Tijdens het symposium op vrijdag 25 juni zal ook de nieuwe website van Boys, keep on singing! worden gepresenteerd. De website wordt een netwerk voor jongenskoren en alle professionals die met jongens werken en hun stem. Boys, keep on singing! wil op deze manier een kennis- en netwerkcentrum worden ter bevordering en stimulering van het zingen door jongens en mannen.

Het eerste Jongenskorenfestival en Symposium zou in 2020 plaatsvinden en kon vanwege corona niet doorgaan. De organisatie heeft besloten dit jaar het symposium helemaal online te organiseren en het jongenskorenfestival te verplaatsen naar 25 juni 2022.

Deelname aan het Zoomposium op vrijdag 25 juni 2021 kost € 40.
Heb je vragen, mededelingen of opmerkingen? Stuur ze naar [email protected].

Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk!

Naar boven >